Học viên đỗ 2 học bổng Hàn Quốc, Indonesia chia sẻ về quá trình nỗ lực