Học bổng MEXT của Đại học Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản 2022