Học bổng Rhodes tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh 2022