Hồng Ngọc – học viên đỗ 2 chương trình thực tập của Big4