Ngô Quỳnh Trang – Đại Sứ Quốc Tế Tại Indonesia – Học Viên Khóa Tháng 7/2019