Thảo Hiền – Toyo Top Global Scholarship – Học bổng toàn phần tại Toyo University