Chương trình thực tập mùa hè tại EPFL, Thụy Sỹ 2021 (Fully-funded)