Thực tập sinh quốc tế tại học viện Gwangju, Hàn Quốc (Fully-funded)