Giữa ước mơ và hiện thực là một đoạn đường chạy đà rất dài