Khánh Nguyễn – Tài trợ toàn phần tới Singapore và Ấn Độ