Bước ra khỏi vùng an toàn khi còn trẻ, khỏe, đam mê