Vương Hoài Thanh – Đỗ 3 chương trình của Đài Loan, Indonesia và Thái Lan trong 1 tháng