Học bổng Quốc tế của Đại học Bilkent, Thổ Nhĩ Kỳ 2021